BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
Pamiętamy
 

Śp. kpr. Michał KOŁEK urodził się 14.10.1987 roku w Stalowej Woli. Mieszkał wraz z rodzicami (Zdzisław i Urszula Kołek) oraz czwórką rodzeństwa - dwóch braci - Krzysztof (lat 23, Adam - lat 20) oraz dwie siostry (Marta - 18 lat, Marcelina - 13 lat). Posiadał wykształcenie średnie techniczne - z zawodu technik elektronik. Był kawalerem, miał dziewczynę, z która wiązał poważne plany na przyszłość. Interesował się wojskiem, szczególnie służbą w wojskach piechoty, grał na gitarze, malował, uprawiał sport.

         Do służby wojskowej w polsko - ukraińskim batalionie sił pokojowych w Przemyślu został wcielony 06 maja 2008 roku przez WKU Nisko. Z dniem 29.10.2008 roku Rozkazem Dowódcy p-u bsp został powołany do nadterminowej służby wojskowej. Dał się poznać jako żołnierz zdyscyplinowany i sumienny. Posiadał duży zasób wiedzy fachowej i specjalistycznej. W szkoleniu ogólnowojskowym osiągał wyniki bardzo dobre. Posiadał predyspozycje do pełnienia służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Z dniem 26.06.2009 roku powołany Rozkazem Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich do zawodowej służby wojskowej i wyznaczony na stanowisko radiotelefonista w p-u bsp 21 BSP.  Od dnia 19.10.2009 roku pełnił służbę wojskową na stanowisku - obsługa w Sekcji Ogniowej w VI zmianie PKW Afganistan - strefa Ghazni. Była to pierwsza służba poza granicami kraju śp. kpr.  Michała KOŁKA. W dniu 19.12.2009 roku zginął tragicznie w wyniku obrażeń odniesionych w walce po ostrzale patrolu.

       Pośmiertnie został awansowany do stopnia kaprala oraz odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego. Wpisany pośmiertnie do Księgi Honorowej.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych