BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
Jednostki wojskowe od 1918 roku

 

WOJSKO POLSKIE W GARNIZONIE PRZEMYŚL W LATACH    1918 – 1939

 

organizacje paramilitarne działające nielegalnie:  

  • Polska Organizacja Wojskowa (POW),
  • Polskie Kadry Wojskowe (PKW),
  • Polski Korpus Posiłkowy (PKP)

 

 

JEDNOSTKI WOJSKA POLSKIEGO STACJONUJĄCE W GARNIZONIE PRZEMYŚL

 

1920 – 1923 2 Batalion Pancerny

1921 – 1921 22 Pułk Ułanów

1921 – 1921 22 Pułk Artylerii Lekkiej przemianowany na 22 Pułk Artylerii Polowej

1921 – 1924  X Brygada Jazdy przemianowana na X Brygadę Kawalerii

1921 – 1925 Dowództwo 2 Dywizji Piechoty Górskiej

1921 – 1930 2 Pułk Artylerii Górskiej

1921 – 1930 6 Pułk Saperów

1921 – 1930 12 Pułk Saperów

1921 – 1933 2 Batalion Telegraficzny

1921 – 1934 10 Pułk Saperów

1921 – 1939 Dowództwo Korpusu nr X

1921 – 1939 38 Pułk Strzelców Lwowskich

1921 – 1939 5 Pułk Strzelców Podhalańskich

1921 – 1939 10 Dywizjon Żandarmerii

1921 – 1939 10 Szpital Okręgowy

1921 – 1939 10 Pułk Artylerii Ciężkiej

1922 – 1924 Centrum Instruktażowe Czołgów – Centralna Szkoła Czołgów

1923 – 1930 I Pułk Czołgów

1923 – 1931 2 Baon Czołgów

1923 – 1931 Park Czołgów „Typ – II”

1925 – 1939 Dowództwo 22 Dywizji Piechoty Górskiej

1931 – 1933 2 Pułk Pancerny

1933 – 1935 2 Batalion Czołgów i Samochodów Pancernych przemianowany na 2 Batalion Pancerny

1935 – 1939 2 Batalion Pancerny

1937 – 1939 Podkarpacka Brygada Obrony Narodowej (miejsce postoju Przemyśl)

1930 – 1938 4 Baon Saperów

1933 – 1933 2 Batalion Telegraficzny

1938 – 1939 4 Pułk Saperów

1939 – zmobilizowano przy 10 PAC  2 Dywizjon Artylerii Ciężkiej

3 Pułk Piechoty

18 Pułk Strzelców  - 10 Pułk Piechoty - 37 Pułk Piechoty

45 Pułk Piechoty

1 Pułk Ułanów J. Piłsudskiego

Pułk „Dzieci Przemyskie”

6 Pułk Strzelców

Inspektorat Okręgowy Artylerii

Sztab 3 Dywizji Piechoty Legionów

Sztab 1 Brygady Artylerii

Sztaby Pułków Artylerii

Dowództwo Okręgu Generalnego Lwów (z siedzibą w Przemyślu od 5 czerwca 1919)

Batalion Garnizonowy

22 Samodzielna Kompania Radiotelegraficzna

10 Dyon Samochodowy

Kompania Sztabowa 3 DP

Kompania Wartownicza Przemyśl

Kompania Powiatowa Przemyśl

Batalion Saperów

Batalion Taborów

Komenda Składu Materiałowego Pułku Kolejowego

Komenda Dworca

Kompania Techniczna Artylerii

10 Dyon Samochodowy

Szkoła Podoficerska Mechaników Czołgowo – Samochodowych (Bakończyce)

Żandarmeria Polowa i Krajowa  

Wojskowy Sąd Okręgowy Nr X

Wojskowy Sąd Rejonowy

Prokuratura przy W.S.O.X

Wojskowe Więzienie Śledcze

Powiatowa Komenda Uzupełnień

Centrum Oficerskie Szkoły Jazdy

Wojskowo – Okręgowy Zakład Gospodarczy

Szefostwo Budownictwa OK. X

10 Okręgowe Szefostwo Intendentury

Rejonowy Zakład Żywienia

Szefostwo Weterynaryjne

Rejonowy Inspektorat Koni

Komenda Uzupełnień Koni

Okręgowa Składnica Mundurowa Nr 10

10 Okręgowy Zakład Uzbrojenia

Wojskowe Biuro Materiałów Pędnych i Smarów

10 Składnica Sanitarna

Składnica Łączności Nr X

Centralny Skład Amunicji Nr 5

Zbrojownia Nr 5

Zarząd Archiwalny

Dziekanat Okręgowy Duszpasterstwa Katolickiego

Fabryka Wozów Wojskowych

Wojskowy Wydział Kolejowy
JEDNOSTKI WOJSKA POLSKIEGO FORMOWANE W PRZEMYŚLU

I PRZENIESIONE DO INNYCH GARNIZONÓW37 ŁĘCZYCKI PUŁK PIECHOTY

(formowany w 1918 r. jako 18 Pułk Strzelców, przemianowany na 10 Pułk Piechoty,

od 1921r. jako 37 Pułk Piechoty stacjonował w Łęczycy i Kutnie)

1 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ LEGIONÓW

(formowany w 1918 r., w 1920 r. stacjonuje w Grodnie, od 1922 r. w Wilnie)

4 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ

(formowany w 1918 r., po połączeniu z 3 Pułkiem Artylerii Lekkiej od 1920 r.

w Inowrocławiu)

22 PUŁK UŁANÓW PODKARPACKICH

(formowany w 1920 r., od 1924 r. w garnizonie Brody)

9 PUŁK ARTYLERII CIĘŻKIEJ (formowany w 1918 r. jako 1 Przemyski Pułk Artylerii Ciężkiej, od 1920 r. Siedlce

 

 

WOJSKO POLSKIE W GARNIZONIE PRZEMYŚL W LATACH    1944 – 2013

 

Od sierpnia do października 1944 roku jednostki 6 Dywizji Piechoty:

14 Pułk Piechoty

16 Pułk Piechoty

18 Pułk Piechoty

26 Pułk Piechoty

23 Pułk Artylerii Lekkiej

1944 – 1946 Oficerska Szkoła Inżynieryjno - Saperska

1946 – oddziały 9 Dywizji Piechoty

1946 – 1949 8 Pułk Czołgów

1946 – 1957 28 Pułk Piechoty

1946 – 1948 8 Oddział Ochrony Pogranicza (z żołnierzy 8, 9, 14 DP)

1949 – 1962 12 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej

1951 – 1952 30 Dywizja Piechoty  Dowództwo i sztab - (JW 2350),

97 Pułk Piechoty - (JW 2577) ,

119 Pułk Artylerii Lekkiej - (JW 2604),

34 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej - (JW 638),

40 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej - (JW 4437) ,

62 Batalion Łączności - (JW 4454) ,

Pluton Zwiadu,

37 Kompania Obrony Przeciwchemicznej,

Pluton Samochodowy

1951 – 1960 3 Batalion Wojsk Kolejowych

1951 – 1956 22 Batalion Budowlany

1956 – 1957 104 Samodzielny Pułk Piechoty

1960 – 1966 10 i 11 Batalion Wojsk Kolejowych

1967 – 1975 Pułk Obrony Terytorialnej

1966 – 1989 10 i 11 Pułk Wojsk Kolejowych

1944 – 1970 Szpital Garnizonowy

1970 – 2003 114 Szpital Wojskowy

1976 – 1999 Wojewódzki Sztab Wojskowy

1944 – 1946 Rejonowa Komenda Uzupełnień

1946 – 2002 Wojskowa Komenda Uzupełnień

14 Wojskowa Składnica Sanitarna

Kurs Doskonalenia Oficerów Służby Administracji

Prokuratura Garnizonowa

Prokuratura 30 Dywizji Piechoty

Prokuratura Wojsk Wewnętrznych Warszawa - Ekspozytura

Wojewódzki Sztab Wojskowy

4 Centralna Składnica Uzbrojenia

4 Centralna Składnica Uzbrojenia i Amunicji

17 Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo - Samochodowy

Wojskowa Baza Przeładunkowa

Centralna Składnica Sprzętu Kolejowego i Przeładunkowego

Wojskowa Komenda Kolejowa

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 3.

Okręgowe Warsztaty Naprawy Techniki Wojskowej

Ośrodek Przeszkolenia Oficerów Rezerwy

114 Szpital Wojskowy z Przychodnią

Probostwo Garnizonu oraz Prawosławne Probostwo Garnizonu

Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska

Placówka Żandarmerii Wojskowej

Oddział Powiatowy Ligi Obrony Kraju

1990 – 1993 14 Pułk Zmechanizowany Ziemi Przemyskiej

1993 – 2000 14 Brygada Pancerna w Garnizonie Przemyśl:

14 Batalion dowodzenia,

5 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej,

14 Kompania Rozpoznania,

4 Kompania Medyczna,

14 Kompania Zaopatrzenia,

4 Batalion Zmechanizowany,

1 Batalion Czołgów

2 Batalion Czołgów

3 Batalion Czołgów

14 Kompania Remontowa

1999 – 2007 Brygada Obrony Terytorialnej

2007 – 2008 14 Batalion Obrony Terytorialnej

2008 – 2010 14 Batalion Zmechanizowany

1998 – 2010 Polsko-Ukraiński Batalion Sił Pokojowych ONZ (początkowo w strukturach 14 BPanc)

od 2010 – 5 Batalion Strzelców Podhalańskich 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych