BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
Informacje ogólne

  Klub 5 bsp

 

Klub  5 bsp mieści się w kompleksie Jednostki Wojskowej Nr 3928 w Przemyślu.

 

Celem nadrzędnym  Klubu Wojskowego 5 batalionu strzelców podhalańskich jest rozwój i kształtowanie potrzeb kulturalnych, przy aktywnym udziale żołnierzy zawodowych batalionu, w tym kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, pracowników wojska i ich rodzin oraz  społeczności lokalnej. Klub prowadzi działalność w zakresie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i turystyki oraz kształtowania patriotycznych postaw środowiska wojskowego.

 

W Klubie  działalność prowadzą:

 

  • biblioteka oświatowa
  • amatorskie zespoły artystyczne
  • koła zainteresowań:
    • plastyczne
    • historyczne
    • fotograficzne
  • Wojskowy Oddział PTTK

 Klub realizuje on swoje zadania poprzez: prowadzenie zespołów, kół zainteresowań, upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, spotkania autorskie, organizowanie koncertów, konkursów, spektakli teatralnych, podróży historycznych quizów, uczestniczy i  współpracuje z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.

Klub jest miejscem, w którym dzieci, młodzież, dorośli realizują swoje zainteresowania, rozwijają zdolności, a często dopiero je odkrywają, pogłębiają wiedzę pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych