BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
Aktualności
Pożegnanie z batalionem.
05.04.2018
W Sali Tradycji 5. bsp w dniu 05.04.2018r. pożegnany został sierż. Waldemar Konarski.

          W obecności licznie zgromadzonych przemyskich Podhalańczyków 05.04.2018 roku, w Sali Tradycji 5 batalionu strzelców podhalańskich zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym odbyło sie pożegnanie podoficera 1 kompanii zmechanizowanej. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku o gotowości przez dowódcę uroczystości por. Michała Winiarskiego dowódcy 5. bsp ppłk. Marcinowi Duszy. Do Sali Tradycji wprowadzono sztandaru 5. bsp, a następnie odczytany został Rozkaz o wyznaczeniu sierż. Waldemara Konarskiego na stanowisko w jednostce Garnizonu Przemyśl. Następnie ppłk Marcin Dusza  przedstawił drogę służbową podoficera, a żegnając podziękował Mu za dotychczasowe zaangażowanie w wykonywanie obowiązków. Żegnany żołnierz  podziękował za wspólną służbę, dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej oraz wykonane zostało zdjęcie ze sztandarem batalionu. Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru i złożeniem życzeń przez kolegów.tekst: Barbara Brem -Kowalik ,zdjęcia : st.szer.Tomasz Gołkowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych