BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
Aktualności
Sala Tradycji - nasza chluba i kultywowanie dziedzictwa.
08.05.2018
Podziękowania dla Darczyńców.

 

        

     

         W 2013 roku Sala Tradycji została przeniesiona do większych pomieszczeń w tym samym budynku. Zmieniona została aranżacja ekspozycji, udostępniono większa ilość zbiorów. Na potrzeby kolekcji broni palnej powstała „zbrojownia” spełniająca wszelkie wymogi bezpieczeństwa. W 2018 roku w nowo wyremontowanym budynku klubu Sala Tradycji nabiera nowego blasku i nowej aranżacji. Została przebudowa i powiększona.Sala Tradycji 5. bsp gromadzi w swoich zbiorach  pamiątki i dokumenty po jednostkach wojskowych których tradycje dziedziczy, jak  również dotyczące tradycji Wojska Polskiego w Garnizonie Przemyśl i jednostek górskich. Ekspozycję można podzielić na trzy zasadnicze części: pierwsza podkreśla podhalańską i górską tradycję naszego batalionu, druga bardziej formalna, gdzie znajdują się eksponaty i plansze przybliżające historię Wojska Polskiego w Przemyślu ze szczególnym akcentem na 22 DPG. Na ścianie czołowej eksponowana jest fotografia sztandaru oraz patrona i jego krótki życiorys, znajdują się tu pamiątki po gen. bryg. Andrzeju Galicy oraz dokumentacja sztandaru. Część trzecia „Zbrojownia” zawiera kolekcje broni znajdującej się w zbiorach Sali Tradycji i urządzona jest w stylistyce magazynu broni z niewielkim stanowiskiem pod broń maszynową. Sala Tradycji 5 batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu spełnia funkcje muzealną oraz wychowawczą. Cały czas wzbogacana jest kolekcja, o czym na bieżąco można przeczytać na stronie, na portalu facebook - https://www.facebook.com/5-Batalion-Strzelców-Podhalańskich-2461798717378494/.

            Nowe eksponaty zostały podarowane lub przekazane w depozyt przez: gen. bryg. Ryszarda Pietrasa, ppłk.  Adama Berę, p. dr Wojciecha B. Mosia, p. dr Andrzeja Zapałowskiego, p. dr Grzegorza Szopę, p. Krzysztofa Juszczyka, p. Józefa Rybczyńskiego, p. Janinę Juśko, p. Przemysława Chorążykiewicza, rodzinę patrona batalionu gen. bryg. Andrzeja Galicy z Zakopanego, p. Mariusza Drel, p. Jakuba Ostrowskiego, p. Macieja Koryczana, p. Witomołę Wołk - Jezierską, p. Józefa Ruta, p. Franciszka Grońskiego, p. Teresą Kusińską oraz insytucje: Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Muzeum Historyczne w Sanoku, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Centralne Archiwum Wojskowe.

             Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy, a udostępnione materiały zostaną właściwie wyeksponowane

 

 

tekst: Barbara Brem-Kowalik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych