BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
Aktualności
Świętujemy z Policją.
18.07.2018
Żołnierze 5. batalionu strzelców podhalańskich wystawili honorowy pododdział towarzyszący podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji.

 
 
 

         W dniu 18 lipca 2018 roku na przemyskim Rynku odbył się Uroczysty Apel z okazji Święta Policji. w tym roku przypada 99. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Były to obchody wojewódzkie, które rozpoczęła Msza św. w Archikatedrze pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego - abp. Adama Szala.  Po jej zakończeniu odbył się przemarsz ulicami Starego Miasta z Bazyliki Archikatedralnej na przemyski Rynek. Uroczystość rozpoczął meldunek, przegląd pododdziałów oraz przywitanie. Na maszt wciągnięto Flagę RP i odśpiewany został Hymn RP. W uroczystym apelu uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztof Pobuta. Wśród zaproszonych gości byli Wicewojewoda Podkarpacki p. Lucyna Podhalicz, Członek Zarządu Województwa p. Piotr Pilch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego p. Jerzy Cypryś, gospodarz Przemyśla  Prezydent p. Robert Choma oraz Starosta p. Jan Pączek. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, w tym Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Ryszard Pietras.  Dowódcę Garnizonu reprezentował mjr Rafał Kluz. Na uroczystość przybyły zagraniczne delegacje policji z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Rumunii. Żołnierze 5. batalionu strzelców podhalańskich wystawili  towarzyszący pododdział honorowy, który prowadził por. Michał Winiarski. Pododdział towarzyszący wystawiła także Państwowa Straż Pożarna. Podczas Apelu z okazji Święta Policji wręczono awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. Uhonorowani zostali zwycięzcy plebiscytu na najpopularniejszego dzielnicowego, a osoby zasłużone dla Policji otrzymały pamiątkowe medale. Uroczystość zakończyła defilada, przy oprawie muzycznej wykonanej przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji z Katowic.

            Wydarzeniami towarzyszącymi był pokaz policyjnego sprzętu oraz wystawa "Policja w służbie Niepodległej"  w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.

tekst: p. Barbara Brem-Kowalik, zdjęcia: st. szer. Tomasz Gołkowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych