BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
Dowódca 5 bsp

 

Dowódca

5 Batalionu Strzelców Podhalańskich

im. gen. bryg. Andrzeja Galicy

ppłk Marcin Dusza

 

                                                                          
Ppłk Marcin DUSZA urodził się 21 kwietnia 1976 roku w Krakowie. W  2000 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską  im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.W 2013 roku ukończył studia podyplomowe na w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Przebieg służby wojskowej rozpoczął w 2000 roku, w Rzeszowie, w 5 batalionie strzelców podhalańskich / 5 batalionie zmechanizowanym na stanowiskach dowódcy plutonu, oficera operacyjnego, dowódcy kompanii. Po rozformowaniu 5 batalionu zmechanizowanego w Rzeszowie w 2010 roku wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii – dowódcy załogi w 1 batalionie strzelców podhalańskich w Rzeszowie. Od 10.04.2012 roku pełnił służbę w sekcji operacyjnej Dowództwa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Z dniem 09.09.2013 roku mianowany na stopień majora objął stanowisko szefa sekcji rozpoznawczej w Dowództwie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. W 2016 roku ukończył kwalifikacyjny kurs dowódców batalionów w Akademii Obrony Narodowej.

Uczestnik misji poza granicami kraju ( trzykrotnie w PKW KFOR w Kosowie 2001/2002, 2004/2005, 2007, dwukrotnie PKW Afganistan 2009/2010, 2013). 

Rozkazem Personalnym Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr 91 z dnia 27.10.2016roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 5 batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu.

Ma żonę i trzech synów. Interesuje się historią, sportem, literaturą.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych