BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
Centrum Pomocy Rodzinie

                  

 

       W poszukiwaniu rozwiązania problemu
 
najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi.

 

 

          W trosce o zapewnienie opieki najbliższym rodzinom żołnierzy i pracowników wojska Dowódca JW. 3928 w Przemyślu informuje, że przy batalionie działa Centrum Pomocy Rodzinie. Centrum służy Państwu radą i pomocą, w trudnych dla Państwa sytuacjach. W skład Centrum wchodzą min. oficer wychowawczy, psycholog, radca prawny, lekarz, kapelani. Wszelkie sprawy można kierować także bezpośrednio do Dowódcy JW. 3928.

 

Główne zadania CPR:

 

 • utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników misji;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny;
 • wsparcie psychologiczne członków rodzin;
 • pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia, awarie itp.);        
 • koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej uczestnikom misji rannym 
  i poszkodowanym;
      
 • inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz dla rannych i poszkodowanych;
 • stała współpraca z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc dla uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin.

 

W każdej sytuacji postaramy się pomóc. Prosimy korzystać z usług naszych Konsultantów. Ponadto informujemy Państwa, że zespoły takie zostały powołane nie tylko w Garnizonie Przemyśl, ale mogą Państwo ubiegać się o pomoc w garnizonie miejsca zamieszkania lub w najbliższym garnizonie.

 

Można zgłosić się osobiście lub przesłać korespondencję na adres:

 

Jednostka Wojskowa 3928

ul. 29-go Listopada 1

                                                                      37-700 Przemyśl
lub telefonicznie:

 

Numery kontaktowe:                             

Oficer dyżurny batalionu (całą dobę)        tel.        261 171 415, 261 171 416

 

 

Skład Centrum Pomocy Rodzinie Jednostki Wojkowej 3928

LP.

FUNKCJA
W CPR

STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO ETATOWE

TELEFON SŁUŻBOWY

TELEFON KOMÓRKOWY

1.      

Szef CPR

kpt. Artur WREMBEL

Szef sekcji operacyjnej S-3

261 171 312

693 358 112

2.      

Z-ca Szefa CPR

kpt. Bogdan ANTONIK

Szef sekcji rozpoznania S-2

261 171 311

663 757 687

3.      

Członkowie:

ks. płk Jerzy MOKRAUZ

kapelan prawosławny

-

608 194 703

4.      

 

ks. mjr Rafał KAPROŃ

kapelan katolicki

-

794 414 446

5.      

 

kpt. Piotr GAWŁOWSKI

Szef sekcji personalnej S-1

261 171 306

791 791 441

6.      

 

st. chor. Tomasz ŚMIERZYŃSKI

Szef sekcji logistycznej S-4

261 171 347

510 236 791

7.      

 

por. Przemysław KOŁODZIEJ

Szef sekcji wychowawczej

261 171 355

503 110 531

8.      

 

por. Tomasz WAJDA

lekarz

261 171 450/451

692 274 310

9.      

 

p. Barbara BREM -KOWALIK

psycholog

261 171 355

501 061 669

10.   

 

p. Barbara NARKUN

samodzielny referent

261 171 422

608 450 438

11.   

 

p. Dorota SŁYSZ- PITTNER

 Radca Prawny

261 171 335

-

 

Centrum Pomocy Rodzinom organizuje:

 • spotkania z rodzinami;
 • ekspedycje paczek świątecznych;
 • przesyłanie życzeń okolicznościowych;
 • indywidualne konsultacje na wniosek zainteresowanych oraz pomoc w ramach zgłaszanych potrzeb;
 • dni otwartych koszar;
 • wyjazd na koncerty świąteczne;
 • zaproszenie rodzin na uroczystości, festyny z okazji świąt państwowych i świąt jednostki wojskowej;
 • informowanie i zachęcanie do uczestnictwa w działalności i przedsięwzięciach Klubu.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych