BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
Skargi i Wnioski§ 8.1 Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. (Rozp. Rady Min. z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – Dz.U. 2002, Nr 5, poz. 46).


   

      Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.

      Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych