BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
Współpraca

 Porozumienie o współpracy z JS Nr 2009 "Strzelec"


 

Porozumienie o współpracy

W dniu 22.08.2013 roku Dowódca 5 batalionu strzelców podhalańskich ppłk Dariusz CZEKAJ podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół
w Birczy reprezentowany przez zastępcę dyrektora panią mgr Martę KOSTKĘ. Uroczyste podpisane dokumentów nastąpiło w Sali Tradycji 5bsp. Ustalony zakres przedsięwzięć znajdzie się w Planie współpracy batalionu z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2014. Klasa Liceum Ogólnokształcącego w Birczy została utworzona po raz pierwszy w rozpoczynającym się od września  roku szkolnym 2013/2014. Jest to dla szkoły nowe doświadczenie, a spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów. Szkoła zakłada, iż współpraca z jednostką zapewni uczniom merytoryczny poziom edukacji wojskowej, jednocześnie umożliwi zapoznanie się ze sprzętem oraz zdobycie doświadczeń poprzez udział w szkoleniu i ćwiczeniach. Współpraca zakłada, że zwiększy się zainteresowanie służbą wojskowa oraz przyczyni do kształtowania postaw patriotyczno – obywatelskich w oparciu o tradycje bojowe i historię batalionu. W 2014 r. dokonano aktualizacji porozumienia na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

 


W dniu 14.04.2015r. Dowódca 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich ppłk Dariusz Czekaj podpisał porozumienie o współpracy z Kołem Nr 27Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ reprezentowanym przez st. chor. sztab. Marka Bucholskiego. Uroczyste podpisane dokumentów nastąpiło w Sali Tradycji 5bsp. Celami działalności koła są  min:

  • działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji oraz stymulowanie ich aktywności w życiu społecznym;
  •     wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
  •  popularyzowanie dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność misjach w różnych częściach świata
  • umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowisku, a także utrzymanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi
  • ochrona czci, honoru i godności weteranów misji

 

 

 

 

 Porozumienie o współpracy.

              W dniu 21.12.2017 roku Dowódca 5 batalionu strzelców podhalańskich ppłk Marcin DUSZA podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół  w Birczy reprezentowanym przez dyrektora panią mgr Monikę Bodnar. Uroczyste podpisane dokumentów nastąpiło w Sali Tradycji 5bsp. Ustalony zakres przedsięwzięć znajdzie się w Planie współpracy batalionu z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2018. Szkoła zakłada, iż współpraca z jednostką zapewni uczniom merytoryczny poziom edukacji wojskowej, jednocześnie umożliwi zapoznanie się ze sprzętem oraz zdobycie doświadczeń poprzez udział w szkoleniu i ćwiczeniach. Współpraca zakłada, że zwiększy się zainteresowanie służbą wojskowa oraz przyczyni do kształtowania postaw patriotyczno – obywatelskich w oparciu o tradycje bojowe i historię batalionu.

 


Porozumienie o współpracy.

              W dniu 05.06.2018 roku Dowódca 5 batalionu strzelców podhalańskich ppłk Marcin DUSZA podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół  w Sanoku  reprezentowanym przez dyrektora panią mgr Jowitę Nazarkiewicz. Ustalony zakres przedsięwzięć znajdzie się w Planie współpracy batalionu z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2019. Szkoła zakłada, iż współpraca z jednostką zapewni uczniom merytoryczny poziom edukacji wojskowej, jednocześnie umożliwi zapoznanie się ze sprzętem oraz zdobycie doświadczeń poprzez udział w szkoleniu i ćwiczeniach. Współpraca zakłada, że zwiększy się zainteresowanie służbą wojskowa oraz przyczyni do kształtowania postaw patriotyczno – obywatelskich w oparciu o tradycje bojowe i historię batalionu.

 

 


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych