BIP
5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu
Szeregowy roku

 SZEREGOWY ROKU 2016

st. szer. Grzegorz Sikoń

st. szer. Grzegorz SIKOŃ — celowniczy — w pierwszej drużynie drugiego plutonu zmechanizowanego 1 kz.  W trakcie 2016 roku dwukrotnie wyróżniony przez dowódcę kompanii za uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu i za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, dowódcę plutonu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, dowódcę drużyny za uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu. Uzyskał bardzo dobrą ocenę z WF, bardzo dobrą ocenę ze strzelania i regulaminów. Podczas nieobecności dowódcy drużyny pełnił jego obowiązki. Z opiniowania rocznego uzyskał ocenę bardzo dobrą. Posiada brązową wojskową odznakę górską. W trakcie wyboru wzięto również pod uwagę opinię wśród jego przełożonych i kolegów, poświęcanie czasu wolnego w działalności służbowej, sposoby i terminowość wykonywania postawionych zadań jak i własną inwencję w samokształceniu i podnoszeniu swoich kwalifikacji.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych