5 batalion strzelców podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia garnizonu

 

 

 

HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO W PRZEMYŚLU

 

Strategiczne położenie Przemyśla wykorzystali Austriacy, budując potężną twierdzę. Jej wznoszenie rozpoczęto w latach 50 XIX wieku podczas wojny krymskiej. Budowa twierdzy spowodowała rozwój miasta i wzrost jego załogi wojskowej do prawie 9 tys. żołnierzy i oficerów w 1910 roku. Wraz z rozbudową twierdzy postępowała budowa koszar, magazynów sprzętu wojskowego i zaplecza sanitarnego. 

31 października 1918 roku należy przyjąć jako datę utworzenia Garnizonu Przemyśl. Rozkazem Ministra  Spraw Wojsk z dnia 30 sierpnia 1921 r. nadano wszystkim władzom wojskowym posiadającym charakter lokalny nazwę "Komenda". Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu z Dowódcą Okręgu Korpusu, określał obszar garnizonu. Obszar ten obejmował strefę zamkniętą od 3 do 6 kilometrów od ostatnich zabudowań miejscowości garnizonowej.

Przemyśl był jednym z największych garnizonów Wojska Polskiego w kraju, garnizon, w którym stacjonowały praktycznie wszystkie formacje i służby poza marynarką wojenną. Garnizonowa infrastruktura zapewniała umieszczenie w granicach garnizonu wszystkich dowództw instytucji wojskowych i zakładów. Składy amunicji - 3 główne i 9 pomocniczych. W dzielnicy Zasanie ­skupisko koszar, magazynów, składów amunicji oraz strzelnica garnizonowa. Na wschodzie i południowym wschodzie miasta rozsiane były liczne koszary, magazyny i inne obiekty wojskowe, szczególnie w widłach, jakie tworzą ulice Mickiewicza i Słowackiego i w rejonie dworca towarowego Przemyśl-Bakończyce, place ćwiczeń na Przekopanej, Wilczu i w rejonie ulicy Słowackiego. Ogółem w garnizonie było 23 zespoły koszarowe, podzielone na 12 grup koszar.

 

ETAPY ORGANIZACJI

 

31.10.1918  - Rada Regencyjna mianuje na dowódcę Wojsk Polskich w Galicji i Śląsku Cieszyńskim (z siedzibą w Przemyślu) gen. Stanisława Puchalskiego

13.11.1918 - ppłk M. Tokarzewski przejmuje dowództwo Okręgu Wojskowego w Przemyślu

16.11.1918 - powstaje Komenda Placu w Przemyślu

13.04.1919 - powołano Dowództwo Okręgu Etapowego w Przemyślu i Dowództwo Placu w Przemyślu

26.05.1919 - powstaje Dowództwo Miasta i Placu w Przemyślu

20.01.1920 - utworzono Dowództwo Obozu Warownego w Przemyślu Powstaje Legia Obywatelska

20.08.1921 – utworzono X Dowództwo Okręgu Korpusu

 

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 batalion strzelców podhalańskich
29 lIstopada 1
37-700 Przemyśl
tel. 261171355
fax. 261171330
5bsp@ron.mil.pl

    
  • BIP