5 batalion strzelców podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Klub 5 bsp

 

Klub  5 bsp mieści się w kompleksie Jednostki Wojskowej Nr 3928 w Przemyślu.

 

Celem nadrzędnym  Klubu Wojskowego 5 batalionu strzelców podhalańskich jest rozwój i kształtowanie potrzeb kulturalnych, przy aktywnym udziale żołnierzy zawodowych batalionu, w tym kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, pracowników wojska i ich rodzin oraz  społeczności lokalnej. Klub prowadzi działalność w zakresie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i turystyki oraz kształtowania patriotycznych postaw środowiska wojskowego.

 

W Klubie  działalność prowadzą:

 

 • biblioteka oświatowa
 • amatorskie zespoły artystyczne
 • koła zainteresowań:Wojskowy Oddział PTTK
  • plastyczne
  • historyczne
  • fotograficzne

 Klub realizuje on swoje zadania poprzez: prowadzenie zespołów, kół zainteresowań, upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, spotkania autorskie, organizowanie koncertów, konkursów, spektakli teatralnych, podróży historycznych quizów, uczestniczy i  współpracuje z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.

Klub jest miejscem, w którym dzieci, młodzież, dorośli realizują swoje zainteresowania, rozwijają zdolności, a często dopiero je odkrywają, pogłębiają wiedzę pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 batalion strzelców podhalańskich
29 lIstopada 1
37-700 Przemyśl
tel. 261171355
fax. 261171330
5bsp@ron.mil.pl

  
 • BIP