5 batalion strzelców podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Jednostki wojskowe od 1918 roku

 

 

 

 • WOJSKO POLSKIE W GARNIZONIE PRZEMYŚL W LATACH    1918 – 1939
 •  
 • organizacje paramilitarne działające nielegalnie:  
 • Polska Organizacja Wojskowa (POW),
 • Polskie Kadry Wojskowe (PKW),
 • Polski Korpus Posiłkowy (PKP)
 •  
 •  
 • JEDNOSTKI WOJSKA POLSKIEGO STACJONUJĄCE W GARNIZONIE PRZEMYŚL
 •  
 • 1920 – 1923 2 Batalion Pancerny
 • 1921 – 1921 22 Pułk Ułanów
 • 1921 – 1921 22 Pułk Artylerii Lekkiej przemianowany na 22 Pułk Artylerii Polowej
 • 1921 – 1924  X Brygada Jazdy przemianowana na X Brygadę Kawalerii
 • 1921 – 1925 Dowództwo 2 Dywizji Piechoty Górskiej
 • 1921 – 1930 2 Pułk Artylerii Górskiej
 • 1921 – 1930 6 Pułk Saperów
 • 1921 – 1930 12 Pułk Saperów
 • 1921 – 1933 2 Batalion Telegraficzny
 • 1921 – 1934 10 Pułk Saperów
 • 1921 – 1939 Dowództwo Korpusu nr X
 • 1921 – 1939 38 Pułk Strzelców Lwowskich
 • 1921 – 1939 5 Pułk Strzelców Podhalańskich
 • 1921 – 1939 10 Dywizjon Żandarmerii
 • 1921 – 1939 10 Szpital Okręgowy
 • 1921 – 1939 10 Pułk Artylerii Ciężkiej
 • 1922 – 1924 Centrum Instruktażowe Czołgów – Centralna Szkoła Czołgów
 • 1923 – 1930 I Pułk Czołgów
 • 1923 – 1931 2 Baon Czołgów
 • 1923 – 1931 Park Czołgów „Typ – II”
 • 1925 – 1939 Dowództwo 22 Dywizji Piechoty Górskiej
 • 1931 – 1933 2 Pułk Pancerny
 • 1933 – 1935 2 Batalion Czołgów i Samochodów Pancernych przemianowany na 2 Batalion Pancerny
 • 1935 – 1939 2 Batalion Pancerny
 • 1937 – 1939 Podkarpacka Brygada Obrony Narodowej (miejsce postoju Przemyśl)
 • 1930 – 1938 4 Baon Saperów
 • 1933 – 1933 2 Batalion Telegraficzny
 • 1938 – 1939 4 Pułk Saperów
 • 1939 – zmobilizowano przy 10 PAC  2 Dywizjon Artylerii Ciężkiej
 • 3 Pułk Piechoty
 • 18 Pułk Strzelców  - 10 Pułk Piechoty - 37 Pułk Piechoty
 • 45 Pułk Piechoty
 • 1 Pułk Ułanów J. Piłsudskiego
 • Pułk „Dzieci Przemyskie”
 • 6 Pułk Strzelców
 • Inspektorat Okręgowy Artylerii
 • Sztab 3 Dywizji Piechoty Legionów
 • Sztab 1 Brygady Artylerii
 • Sztaby Pułków Artylerii
 • Dowództwo Okręgu Generalnego Lwów (z siedzibą w Przemyślu od 5 czerwca 1919)
 • Batalion Garnizonowy
 • 22 Samodzielna Kompania Radiotelegraficzna
 • 10 Dyon Samochodowy
 • Kompania Sztabowa 3 DP
 • Kompania Wartownicza Przemyśl
 • Kompania Powiatowa Przemyśl
 • Batalion Saperów
 • Batalion Taborów
 • Komenda Składu Materiałowego Pułku Kolejowego
 • Komenda Dworca
 • Kompania Techniczna Artylerii
 • 10 Dyon Samochodowy
 • Szkoła Podoficerska Mechaników Czołgowo – Samochodowych (Bakończyce)
 • Żandarmeria Polowa i Krajowa  
 • Wojskowy Sąd Okręgowy Nr X
 • Wojskowy Sąd Rejonowy
 • Prokuratura przy W.S.O.X
 • Wojskowe Więzienie Śledcze
 • Powiatowa Komenda Uzupełnień
 • Centrum Oficerskie Szkoły Jazdy
 • Wojskowo – Okręgowy Zakład Gospodarczy
 • Szefostwo Budownictwa OK. X
 • 10 Okręgowe Szefostwo Intendentury
 • Rejonowy Zakład Żywienia
 • Szefostwo Weterynaryjne
 • Rejonowy Inspektorat Koni
 • Komenda Uzupełnień Koni
 • Okręgowa Składnica Mundurowa Nr 10
 • 10 Okręgowy Zakład Uzbrojenia
 • Wojskowe Biuro Materiałów Pędnych i Smarów
 • 10 Składnica Sanitarna
 • Składnica Łączności Nr X
 • Centralny Skład Amunicji Nr 5
 • Zbrojownia Nr 5
 • Zarząd Archiwalny
 • Dziekanat Okręgowy Duszpasterstwa Katolickiego
 • Fabryka Wozów Wojskowych
 • Wojskowy Wydział Kolejowy
 • JEDNOSTKI WOJSKA POLSKIEGO FORMOWANE W PRZEMYŚLU
 •  
 • I PRZENIESIONE DO INNYCH GARNIZONÓW
 •  
 • 37 ŁĘCZYCKI PUŁK PIECHOTY
 • (formowany w 1918 r. jako 18 Pułk Strzelców, przemianowany na 10 Pułk Piechoty,
 • od 1921r. jako 37 Pułk Piechoty stacjonował w Łęczycy i Kutnie)
 • 1 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ LEGIONÓW
 • (formowany w 1918 r., w 1920 r. stacjonuje w Grodnie, od 1922 r. w Wilnie)
 • 4 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ
 • (formowany w 1918 r., po połączeniu z 3 Pułkiem Artylerii Lekkiej od 1920 r.
 • w Inowrocławiu)
 • 22 PUŁK UŁANÓW PODKARPACKICH
 • (formowany w 1920 r., od 1924 r. w garnizonie Brody)
 • 9 PUŁK ARTYLERII CIĘŻKIEJ (formowany w 1918 r. jako 1 Przemyski Pułk Artylerii Ciężkiej, od 1920 r. Siedlce
 •  
 •  
 • WOJSKO POLSKIE W GARNIZONIE PRZEMYŚL W LATACH    1944 – 2013
 •  
 • Od sierpnia do października 1944 roku jednostki 6 Dywizji Piechoty:
 • 14 Pułk Piechoty
 • 16 Pułk Piechoty
 • 18 Pułk Piechoty
 • 26 Pułk Piechoty
 • 23 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 1944 – 1946 Oficerska Szkoła Inżynieryjno - Saperska
 • 1946 – oddziały 9 Dywizji Piechoty
 • 1946 – 1949 8 Pułk Czołgów
 • 1946 – 1957 28 Pułk Piechoty
 • 1946 – 1948 8 Oddział Ochrony Pogranicza (z żołnierzy 8, 9, 14 DP)
 • 1949 – 1962 12 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej
 • 1951 – 1952 30 Dywizja Piechoty  - Dowództwo i sztab - (JW 2350),
 • 97 Pułk Piechoty - (JW 2577) ,
 • 119 Pułk Artylerii Lekkiej - (JW 2604),
 • 34 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej - (JW 638),
 • 40 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej - (JW 4437) ,
 • 62 Batalion Łączności - (JW 4454) ,
 • Pluton Zwiadu,
 • 37 Kompania Obrony Przeciwchemicznej,
 • Pluton Samochodowy
 • 1951 – 1960 3 Batalion Wojsk Kolejowych
 • 1951 – 1956 22 Batalion Budowlany
 • 1956 – 1957 104 Samodzielny Pułk Piechoty
 • 1960 – 1966 10 i 11 Batalion Wojsk Kolejowych
 • 1967 – 1975 Pułk Obrony Terytorialnej
 • 1966 – 1989 10 i 11 Pułk Wojsk Kolejowych
 • 1944 – 1970 Szpital Garnizonowy
 • 1970 – 2003 114 Szpital Wojskowy
 • 1976 – 1999 Wojewódzki Sztab Wojskowy
 • 1944 – 1946 Rejonowa Komenda Uzupełnień
 • 1946 – 2002 Wojskowa Komenda Uzupełnień
 • 14 Wojskowa Składnica Sanitarna
 • Kurs Doskonalenia Oficerów Służby Administracji
 • Prokuratura Garnizonowa
 • Prokuratura 30 Dywizji Piechoty
 • Prokuratura Wojsk Wewnętrznych Warszawa - Ekspozytura
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy
 • 4 Centralna Składnica Uzbrojenia
 • 4 Centralna Składnica Uzbrojenia i Amunicji
 • 17 Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo - Samochodowy
 • Wojskowa Baza Przeładunkowa
 • Centralna Składnica Sprzętu Kolejowego i Przeładunkowego
 • Wojskowa Komenda Kolejowa
 • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 3.
 • Okręgowe Warsztaty Naprawy Techniki Wojskowej
 • Ośrodek Przeszkolenia Oficerów Rezerwy
 • 114 Szpital Wojskowy z Przychodnią
 • Probostwo Garnizonu oraz Prawosławne Probostwo Garnizonu
 • Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska
 • Placówka Żandarmerii Wojskowej
 • Oddział Powiatowy Ligi Obrony Kraju
 • 1990 – 1993 14 Pułk Zmechanizowany Ziemi Przemyskiej
 • 1993 – 2000 14 Brygada Pancerna w Garnizonie Przemyśl:
 • 14 Batalion dowodzenia,
 • 5 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej,
 • 14 Kompania Rozpoznania,
 • 4 Kompania Medyczna,
 • 14 Kompania Zaopatrzenia,
 • 4 Batalion Zmechanizowany,
 • 1 Batalion Czołgów
 • 2 Batalion Czołgów
 • 3 Batalion Czołgów
 • 14 Kompania Remontowa
 • 1999 – 2007 Brygada Obrony Terytorialnej
 • 2007 – 2008 14 Batalion Obrony Terytorialnej
 • 2008 – 2010 14 Batalion Zmechanizowany
 • 1998 – 2010 Polsko-Ukraiński Batalion Sił Pokojowych ONZ (początkowo w strukturach 14 BPanc)
 • od 2010 – 5 Batalion Strzelców Podhalańskich

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 batalion strzelców podhalańskich
29 lIstopada 1
37-700 Przemyśl
tel. 261171355
fax. 261171330
5bsp@ron.mil.pl

  
 • BIP