5 batalion strzelców podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KontaktDane teleadresowe:

 

Dowódca Garnizonu Przemyśl

ul. 29 listopada 1

37 – 700 Przemyśl

tel. / fax 261 171 330

adres mailowy: 5bsp@ron.mil.pl

 

Telefony kontaktowe:

Dowódca Garnizonu                                 - ppłk Marcin ZALEWSKI             – 261 171 300

Zastępca Dowódcy Garnizonu                 -  mjr Bogdan ANTONIK               – 261 171 302

Komendant Garnizonu Przemyśl             - kpt. Mateusz ŻUR                         –  261 171 311

Szef  Sekcji Logistyki Garnizonu             - por Robert OSIADŁY                  –  261 171 340

Inspektor Ochrony ppoż. Garnizonu        - p. Arkadiusz MACHAJ                   – 261 171 323

Kapelan Rzymsko-Katolicki Garnizonu   -  ks.mjr Rafał KAPROŃ            kom. 794 414 446

Kapelan Prawosławny Garnizonu           - ks. ppłk Jerzy MOKRAUZ        kom.  608 194 703


Ponadto:

Oficer dyżurny jednostki wojskowej:                                                              261 171 416

Sekcja wychowawcza:    p. Barbara Brem – Kowalik                                 261 171 355

                                    

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 batalion strzelców podhalańskich
29 lIstopada 1
37-700 Przemyśl
tel. 261171355
fax. 261171330
5bsp@ron.mil.pl

    
  • BIP