5 batalion strzelców podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kredo podoficera

 
KREDO PODOFICERA
WOJSK LĄDOWYCH

 
 
 
Jestem Podoficerem Wojsk Lądowych, profesjonalistą, przywódcą żołnierzy. Moim dążeniem, jako dumnego członka korpusu podoficerów, jest chluba tego korpusu, Wojsk Lądowych  i dobro polskiego narodu bez względu na sytuację w jakiej się znajdę. Nigdy nie wykorzystam mojego stopnia lub stanowiska do osiągnięcia własnej przyjemności, korzyści, czy też osobistego bezpieczeństwa.
 
 
Kompetencja, jest moją myślą przewodnią. Moim dążeniem jest techniczna oraz taktyczna biegłość i doskonałość. Wykonanie zadania oraz dobro, gotowość i wyszkolenie moich żołnierzy są dla mnie najważniejsze. Wszyscy żołnierze zasługują na najlepszej jakości  przywództwo – ja im to zapewnię. Moi podwładni zobligowani są wykonywać moje prawe rozkazy, dlatego ja biorę odpowiedzialność za ich czyny.
 
 
          Jestem profesjonalistą, nikt za mnie nie musi wykonywać moich obowiązków. Będę zawsze lojalny, zdobywał szacunek i zaufanie tych z którymi służę; przełożonych, kolegów i podwładnych. Będę przejawiał inicjatywę działając odpowiednio w przypadku braku rozkazów. Moja prawość i moralna odwaga nie zna kompromisów. Nigdy nie zapomnę i nie pozwolę zapomnieć moim kolegom, że jesteśmy podoficerami profesjonalistami, przywódcami.
 
 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 batalion strzelców podhalańskich
29 lIstopada 1
37-700 Przemyśl
tel. 261171355
fax. 261171330
5bsp@ron.mil.pl

    
  • BIP