5 batalion strzelców podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Odznaki batalionowe

ODZNAKA PAMIĄTKOWA 5 bsp

 

Decyzją Nr 412/MON z dnia 3 listopada 2011r. Minister Obrony Narodowej wprowadził odznakę pamiątkową 5 batalionu Strzelców Podhalańskich

 

 
Odznaka pamiątkowa 5 batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy wzorowana jest na odznace pamiątkowej 5 pułku Strzelców Podhalańskich 22 Dywizji Piechoty Górskiej, wprowadzonej Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z 1929 roku wg. projektu artysty malarza Mariana Strońskiego oraz 5 batalionu zmechanizowanego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen bryg. Mieczysława Boruty - Spiechowicza, których chlubne dziedzictwo tradycji przejął i z honorem kultywuje 5 batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy.

       Odznaka ma wymiary 40 x 40 mm i przedstawia stylizowaną swastykę  (prasłowiański symbol pomyślności i powodzenia w walce, znany wśród górali jako „niespodziany krzyżyk ” stosowany w pułkach podhalańskich od 1919r. ). Ramiona swastyki wypełnione są białą emalią. Między ramionami swastyki umieszczone są 4 orły skalne z rozpostartymi skrzydłami. Centrum odznaki stanowi tarcza okrągła z dużą cyfrą „ 5 ” otoczona pierścieniem w kolorze bordowym z napisem „ BATALION STRZELCÓW PODHAL.”

      Odznakę pamiątkową nadaje Dowódca 5bsp na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej w składzie: mężowie zaufania korpusów osobowych: oficerów, podoficerów oraz szeregowych zawodowych, pełnomocnik ds. podoficerów oraz przedstawiciel pracowników wojska.

Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1.    Dowódcy 5 bsp z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2.    żołnierzom zawodowym 5 bsp wyróżniającym się w służbie, szkoleniu i dyscyplinie po przesłużeniu w jednostce co najmniej dwóch lat;

3.    pracownikom wojska 5 bsp szczególnie wyróżniającym się w pracy  i dyscyplinie po przepracowaniu w jednostce co najmniej trzech lat;

4.    żołnierzom rezerwy po nienagannym odbyciu trzech krótkoterminowych ćwiczeń w batalionie – za wybitne osiągnięcia;

5.    innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla batalionu.

Nadanie odznaki pamiątkowej ogłasza się w rozkazie dziennym dowódcy oraz kronice. Wręczenie wraz z legitymacją odbywa się na uroczystej zbiórce całego stanu osobowego z okazji święta jednostki.


OZNAKA ROZPOZNAWCZA

 

Decyzją Nr 131/MON z dnia 18 kwietnia 2011r. Minister Obrony Narodowej wprowadził oznakę rozpoznawczą 5 batalionu Strzelców Podhalańskich.

 

 

 

                              

 

Oznaka rozpoznawcza jest kołem o średnicy 70 mm. W środku bordowego koła w wieńcu laurowym i obramowaniu w kolorze białym umieszczona jest biała szarotka podhalańska z żółtym środkiem.

 


 

 

PROPORZEC ROZPOZNAWCZY

 

Decyzją Nr 263/ MON z dnia 13 lipca 2011r. Minister Obrony Narodowej wprowadził proporzec rozpoznawczy dowódcy 5 batalionu strzelców podhalańskich.

          

 

Proporzec rozpoznawczy dowódcy 5. batalionu strzelców podhalańskich jest trójkątnym płatem tkaniny w kolorze bordowym o wymiarach 80cm x 30cm.  W jednej piątej długości płata, mierzonej od liku przydrzewcowego, umieszczona jest szarotka podhalańska w wieńcu laurowym i obramowaniu w kolorze białym.    


 

 

PROPORCZYK NA BERET

 

                                      

  

Decyzją nr 16/MON z dnia 31stycznia 2012 r. wprowadzono proporczyk na beret 5 bsp.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 batalion strzelców podhalańskich
29 lIstopada 1
37-700 Przemyśl
tel. 261171355
fax. 261171330
5bsp@ron.mil.pl

    
  • BIP