5 batalion strzelców podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pamiętamy


Śp. kpr. Michał KOŁEK urodził się 14.10.1987 roku w Stalowej Woli. Mieszkał wraz z rodzicami (Zdzisław i Urszula Kołek) oraz czwórką rodzeństwa - dwóch braci - Krzysztof (lat 23, Adam - lat 20) oraz dwie siostry (Marta - 18 lat, Marcelina - 13 lat). Posiadał wykształcenie średnie techniczne - z zawodu technik elektronik. Był kawalerem, miał dziewczynę, z która wiązał poważne plany na przyszłość. Interesował się wojskiem, szczególnie służbą w wojskach piechoty, grał na gitarze, malował, uprawiał sport.

         Do służby wojskowej w polsko - ukraińskim batalionie sił pokojowych w Przemyślu został wcielony 06 maja 2008 roku przez WKU Nisko. Z dniem 29.10.2008 roku Rozkazem Dowódcy p-u bsp został powołany do nadterminowej służby wojskowej. Dał się poznać jako żołnierz zdyscyplinowany i sumienny. Posiadał duży zasób wiedzy fachowej i specjalistycznej. W szkoleniu ogólnowojskowym osiągał wyniki bardzo dobre. Posiadał predyspozycje do pełnienia służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Z dniem 26.06.2009 roku powołany Rozkazem Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich do zawodowej służby wojskowej i wyznaczony na stanowisko radiotelefonista w p-u bsp 21 BSP.  Od dnia 19.10.2009 roku pełnił służbę wojskową na stanowisku - obsługa w Sekcji Ogniowej w VI zmianie PKW Afganistan - strefa Ghazni. Była to pierwsza służba poza granicami kraju śp. kpr.  Michała KOŁKA. W dniu 19.12.2009 roku zginął tragicznie w wyniku obrażeń odniesionych w walce po ostrzale patrolu.

       Pośmiertnie został awansowany do stopnia kaprala oraz odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego. Wpisany pośmiertnie do Księgi Honorowej.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 batalion strzelców podhalańskich
29 lIstopada 1
37-700 Przemyśl
tel. 261171355
fax. 261171330
5bsp@ron.mil.pl

    
  • BIP