5 batalion strzelców podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sala tradycji

Sala Tradycji Jednostki Wojskowej 3928

5 batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu.

 

Tematem Sali Tradycji jest przedstawienie historii i funkcjonowania Jednostki Wojskowej 3928 – 5 batalionu strzelców podhalańskich na tle dziejów garnizonu przemyskiego od czasów odzyskania niepodległości do czasów współczesnych. Istotnym celem Sali Tradycji jest promowanie działań związanych z działalnością szkoleniową i wychowawczą. Kolejnym ważnym celem jest upowszechnianie wiedzy i wrażliwości na temat polskich tradycji orężnych, wpisanych w historię i tradycję garnizonu przemyskiego i samego miasta – Przemyśla. Dzieje jednostek Wojska Polskiego wchodzących w skład Garnizonu Przemyśl, w tym istniejącego w okresie międzywojennym 5 Pułku Strzelców Podhalańskich stanowią ważną część dziejów Przemyśla. Udostępnienie Sali Tradycji mieszkańcom miasta i regionu, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży, stworzy możliwość kształtowania świadomości obywatelskiej, w tym patriotycznej i historycznej, a także rozwoju wrażliwości estetycznej osób zwiedzających. Sala Tradycji poprzez realizację powyższych celów i odpowiednią aranżację plastyczną i zabudowę architektoniczną będzie ważnym elementem działalności edukacyjnej batalionu. Sala Tradycji, będąca jednocześnie muzealną wystawą historyczną, poprzez chronologiczny układ poszczególnych części spełni ważną funkcję edukacyjną. Tę funkcję, a także w celu wzbogacenia informacji przekazywanych zwiedzającym poszczególne części ekspozycji uzupełnione są pokazem multimedialnym fotografii i filmów dotyczących jednostek podhalańskich oraz współczesnych zadań i osiągnięć 5 bsp.

 

Sala Tradycji jest eksponowana w pomieszczeniu nr 3 i 4 parterze budynku nr 9 zespołu koszarowego 5 bsp przy ul. 29 Listopada 1 w Przemyślu.

 

Przed wejściem do Sali Tradycji umieszczone są plansze tekstowe i fotografie dotyczące historii Przemyśla i garnizonu.

 

Poszczególne części (działy) eskpozycji Sali Tradycji stanowią:

  • dział historii kompleksu koszarowego przy ul. 29 Listopada i miasta – korytarz przed wejściem do pomieszczenia nr 4,
  • Sala Podhalańska – pierwsza część pomieszczenia nr 4 poświęcona historii i tradycji jednostek podhalańskich – wystawa historycznego i współczesnego wyposażenia żołnierzy jednostek podhalańskich.
  • Sala Tradycji – główna część pomieszczenia nr 4, podzielona na poszczególne działy - dział historii i tradycji jednostki.
  • Zbrojownia – ekspozycja militarna.

 

Sala Tradycji 5 bsp po modernizacji została uroczyście otwarta w dniu 25 października 2013 roku w czasie uroczystych obchodów 95 rocznicy utworzenia garnizonu Przemyśl oraz święta 5 batalionu strzelców podhalańskich.


 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 batalion strzelców podhalańskich
29 lIstopada 1
37-700 Przemyśl
tel. 261171355
fax. 261171330
5bsp@ron.mil.pl

    
  • BIP