5 batalion strzelców podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sztandar 5 bsp

Sztandar 5. batalionu strzelców podhalańskich

 

         Na mocy Aktu Nadania Sztandaru z dnia 25 września 1995 roku na wniosek Ministra Obrony Narodowej Pana Zbigniewa Wojciecha Okońskiego 5 Batalion Strzelców Podhalańskich im gen. bryg. Andrzeja Galicy otrzymał sztandar ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacyjny na czele, którego stał ppłk rez. Bronisław Wójcik. W dniu 30 września 1995 roku w imieniu Prezydenta RP Lecha Wałęsy sztandar wręczył gen. bryg. Mieczysław Karus w ręce dowódcy 5 bsp - ppłk. dypl. Mirosława Rozmusa.

   

 

 

Rodzicami chrzestnymi Sztandaru byli:

-   wnuczka patrona batalionu       - Pani Zofia Więciorkowa

-   Prezydent Miasta Krosna         - Pan mgr Roman Zimka

                     strona odwrotna                             strona  główna            

 

                  

 

Strona główna sztandaru :

 

Pośrodku Krzyża Kawalerskiego, w czerwonym polu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca umieszczony jest wizerunek Orła Białego, z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem. Korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem. Pomiędzy ramionami Krzyża Kawalerskiego, w czterech  polach narożnych wieńców wawrzynu umieszczona została liczba „5” - numer porządkowy jednostki.

 

Strona odwrotna sztandaru :

Pośrodku Krzyża Kawalerskiego w czerwonym polu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem w środku którego – w trzech wierszach – jest umieszczony napis: „BÓG HONOR OJCZYZNA”. Pomiędzy ramionami Krzyża Kawalerskiego, w polach narożnych wieńców wawrzynu umieszczone zostały:

a) w górnym prawym (przy drzewcu) herb miasta Krosna przedstawiający połączenie orła i lwa w jednej koronie na czerwonym tle;

b) w górnym lewym – symbol powojennych jednostek podhalańskich przedstawiający szarotkę górską w wieńcu laurowym;

c) w dolnym prawym (przy drzewcu) – odznaka pamiątkowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich ustanowiona w 1994 roku. Stanowi ją stylizowany orzeł osadzony na ciupagach góralskich nawiązujących do tradycji podhalańskich II Rzeczypospolitej. W górnej i dolnej części ciupag wpleciono igliwie koloru zielonego, a dwie szarotki po obu bokach herbu Rzeszowa nawiązują do tradycji powojennych;

d) w dolnym lewym – tradycyjna odznaka pamiątkowa 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, której zasadniczym elementem jest biało emaliowana swastyka o trapezowatych ramionach połączonych „orłami skalnymi” z rozpostartymi skrzydłami. Została ustanowiona 23.04.1929 r. i nawiązuje do tradycji podhalańskich II Rzeczypospolitej.

Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony koloru złotego. Na przedniej ścianie podstawy został umieszczony napis „5 bsp”, będący numerem jednostki w strukturze organizacyjnej Wojska Polskiego.

Drzewce proporca długości 2500 m. jest wykonane z drewna tocznego. Jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu białego, na jego górnym końcu jest umieszczona głowica, na dolnym - stożkowate okucie z metalu białego. Na drzewcu są umieszczone gwoździe honorowe i pamiątkowe.

Szarfy: szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczona na drzewcu poniżej podstawy głowicy sztandaru. Końce szarfy dochodzą do dolnego brzegu płata sztandaru i są zakończone frędzlą koloru złotego.

 

 

Wręczenie sztandaru 5 bsp na rynku w m. Krosno 30.09.1995r.

Przyjmujący sztandar dowódca batalionu mjr Mirosław Rozmus.

                   


 

Opis „ gwoździ” fundatorów sztandaru od lewej:

 

I rząd

- Pan Wincenty GALICA – Zakopane

- Pan Jacek GALICA – Londyn

- Światowy Związek Żołnierzy AK 5 psp- Jasło

- ppłk Mirosław ROZMUS Dowódca 5 bsp

- mjr Kazimierz GUBERNAK Oficer 5 bsp

- st. szer. Bogusław ŁAJDANOWICZ

- ppłk Bronisław WÓJCIK – Przewodniczący KM fundacji

- Pani Zofia i Jerzy WODOMIRSCY – Brwinów

 

II rząd

- Zarząd Wojewódzki ZBŻZ Rzeszów

- Koło ZBŻZ nr 8 im. 30 Sudeckiego Pułku Piechoty Rzeszów

- Koło ZBŻZ nr 11 17 PP Rzeszów

- ZBŻZ Koło nr 10 im. dr Romana LESIA

- Zarząd Wojewódzki ZBŻZ Krosno

- Koło ZBŻZ Bojowników Ziemi Mieleckiej – Mielec

- Związek Inwalidów Wojennych Zarząd Oddział Rzeszów

- Światowy Związek Żołnierzy AK – Krosno

 

III rząd

- Związek Inwalidów Wojennych – Zarząd Okręgowy Rzeszów

- Związek Inwalidów Wojennych RP – Zarząd Wojewódzki Krosno

- Zarząd Inwalidów Wojennych - Oddział Krosno

- Związek Inwalidów Wojennych RP – Zarząd Oddział Sanok

- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Rzeszów

- Związek Inwalidów Wojennych – Sanok

- Małopolski Związek Żołnierzy BCH- Krosno

- Związek Represjonowanych Żołnierzy górników- Okręg Rzeszów

 

IV rząd

- Związek Inwalidów Wojennych RP – Zarząd Oddziału Jasło

- Pani Zofia PORADA – Rzeszów

- Pan Bogumił STACHURSKI ps.” ZĄBEK” - ZBŻZ Rzeszów

- Urząd Gminy Miejsce Piastowe

- Urząd Miejski – Krosno

- Pan Adam HABRAT – Krosno

- Pan Ignacy PÓŁĆWIARTEK – Krosno

- Piekarnia Janusz KUBIK – Krosno

 

V rząd

- Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji- Krosno

- Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa S.A. – Krosno

- Huta Szkła DEW GLASS Roman JANKOWSKI – Krosno

- Sudeckie Zakłady Górnictwa Naftowego i Gazu – Sanok

- Huta Szkła „Józefina” – Krosno

- Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne – Krosno

- Krośnieńskie Zakłady Górnictwa Nafty i Gazu

 

VI rząd

- Zakłady Przemysłu pasmanteryjnego – Brzozów

- lotnisko Krosno „ Nowy Styl” Spółka z o.o. – Krosno

- Furnel International LTD – Jasło

- Fabryka amortyzatorów – Krosno

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krosno

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 batalion strzelców podhalańskich
29 lIstopada 1
37-700 Przemyśl
tel. 261171355
fax. 261171330
5bsp@ron.mil.pl

    
  • BIP